241349436_4346275225455298_94359889930006508_n

Moderní Dobřejovice
z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, který se zakládá k ochraně zájmů a k prosazování oprávněných požadavků členů spolku.

Sdružují se v něm lidé s aktivním zájmem o rozvoj obce především v oblasti:

 • kulturní
 • společenské
 • sportovní
 • ochrany zdraví a prostředí,
 • výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit

Moderní Dobřejovice z.s. se řídí zásadně příslušnými právními předpisy. Má své stanovy.

 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.

Cíle:

 • rozvoj kulturního, sportovního a společenského života v obci
 • rozvoj a upevňování sousedských vztahů v obci
 • tvorba prostředí bezpečného pro kvalitní život v obci
 • tvorba prostředí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jejich pořádání a realizace
 • ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a veřejného zdraví v obci

Formy práce:

 • pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
 • pořádání veřejných diskuzí, seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí
 • spolupráce s obecním zastupitelstvem v oblasti kultury, sportu a životního prostředí
 • účast při jednáních a jiných řízeních s volenými i správními orgány
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 • komunikace prostřednictvím internetových stránek, tiskovin, letáčků, publikací a dalších médií
 • osvětová činnost
Moderní Dobřejovice by Jakub Fišer 2014