Jak volit

CHCEME LEPŠÍ DOBŘEJOVICE. VÍME, JAK

 

IMG_6793

 

SNK MODERNÍ DOBŘEJOVICE

s podporou spolku Moderní Dobřejovice

 

JAK ÚČINNĚ VOLIT  SNK MODERNÍ DOBŘEJOVICE? ZAŠKRTNĚTE JEDNÍM KŘÍŽKEM CELOU NAŠI KANDIDÁTKU.

 

U KOMUNÁLNÍCH VOLEB POZOR NA KŘÍŽKOVÁNÍ. HLASY SE NEMUSEJÍ POČÍTAT

 

Kdy a kde volit

Volby do obecních zastupitelstev se konají 5. a 6. října 2018. Hlasování do obecního zastupitelstva bude probíhat stejně jako v minulosti dva dny – v pátek odpoledne (14:00 – 22:00) a v sobotu dopoledne (8:00 – 14:00). Svůj hlas odevzdáte ve volební místnosti, v Dobřejovicích.

 

Koho a jak volit

Ve volbách volíme členy zastupitelstva, v Dobřejovicích je jejich počet stanoven na 9. Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný, na němž budou všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Pokud nedostanete lístky domů nejpozději tři dny před konáním voleb, nebo lístek ztratíte, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

 

Úprava kandidátní listiny – malé křížky

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. V Dobřejovicích tedy můžete dát křížek přesně 9 kandidátům. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale je to škoda, protože část svého hlasu nevyužijete. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

 

Úprava kandidátní listiny – velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané, jen jedné volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 9 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 9 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

 

Úprava kandidátní listiny – kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.  V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika prvním kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva a označených jednotlivých kandidátů.

Příklad: Pokud se volí 9 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a 3 křížky „malé“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 3 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 6 kandidátům (9 – 3 = 6) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Moderní Dobřejovice by Jakub Fišer 2014