Blog
IMG_5142

První Dobřejovický Burgerfest – Vydařená premiéra

Na druhý zářijový víkend si spolek Moderní Dobřejovice připravil pro naši obec netradiční událost –

První Dobřejovický Burgerfest.

 

Přípravu jsme nepodcenili a nachystali jsme výjimečný kulinářský zážitek v podobě pravých

amerických burgerů „dvouručáků“. Celkem se ugrilovalo 90 burgerů, 35 klobás a vypili se dva sudy

piva.

IMG_5271

Součástí akce byla soutěž o NejBurger.  Přihlásilo se 7 mistrů grilovacího umění, kteří postupně

připravovali své soutěžní burgery a předkládali je pětičlenné odborné porotě. Porota každý

soutěžní výtvor  pečlivě posoudila a ohodnotila. Jednomyslně se shodla na vítězi, kterým byl Jakub

Pytlík, nebo-li Saki se svým perfektně chuťově vyváženým a neobvykle servírovaným burgerem.

Druhé místo bral Tomáš Kubíček s netradičním burgerem v ciabattě a třetí místo zajistil Martinovi

Jozovi burger s parmazánovým chipsem.

IMG_5458

Pro děti jsme si nachystali výrobu poctivého létajícího draka, kterého mohou pouštět třeba při

drakiádě. Hlavní konstruktér Jarda Mikuška pomohl sestavit 24 velkých draků. Menší děti měly

možnost vyrábět podzimní dekorace.

IMG_5368

Se soumrakem byl čas natočit poslední pivo, zatančit si a prohlásit celý Burgerfest za úspěšný.

Velký dík patří celému týmu Moderní Dobřejovice, Jardovi Vítovi za perfektně nachlazené pivo a

Milanovi Šindelářovi za výtečné bulky. Rádi bychom také poděkovali porotcům Simoně Hanákové,

Pavlovi Brůžkovi, Jirkovi Aronovi, Honzovi Labudovi a Honzovi Hečovi.

Budeme se těšit na viděnou na další akci, kterou pro vás už teď plánujeme.

 

IMG_5161

 

IMG_5620

 

Zde je ještě odkaz na celou gallerii z Burger festu:

http://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz/Burger_Festival_Dobrejovice_2015

 

Vaše Moderní Dobřejovice

15 Sep 2015
/

Burger festival Dobřejovice 2015

Přijďte ugrilovat a představit svůj NEJ burger.
Dobřejovice park u pošty 12.9.2015
Jedná se o společenskou akci, kde můžete předvést své grilovací umění, které na místě ohodnotí nejen nezávislá porota, ale i vaši přátelé.
11.30 ukončení registrace soutěžících
12.00 představení a losování pořadí soutěžících
12.30 zahájení soutěže
15.00 vyhlášení výsledků soutěže o NEJ burger
 
V průběhu akce bude probíhat výtvarná dílnička pro děti “Vyrobte si svého draka”, a zároveň pro všechny otevřené klání v Petanque.
Mimo možnost ochutnávky soutěžních burgrů, bude k dispozici i další občerstvení.
Registrace soutěžících a dotazy na info@modernidobrejovice.cz nebo na tel. 724544483.
Grily a grilovací náčiní bude na místě k dispozici. Možnost použití i vlastního grilu.
burger_fest_krivky_novy
03 Sep 2015
/

Hawaii Regatta 2015

To, co se tuto sobotu odehrálo v Dobřejovicích, nezažil rybník Skalník ani v době své největší slávy.  Tropické teploty, vychlazené drinky, hudba a skvělá zábava….

IMG_4558

Počasí nám opravdu přálo a až na pár osvěžujících kapek v podvečer se nám vyhnuly všechny bouřkové mraky.  Břehy rybníka obklopily doslova davy slunících se lidí. Obsluha u pípy a grilu se nezastavila. Havajský bar, na kterém barman Tomáš Kubíček míchal alkoholické i nealkoholické koktejly, byl nepřetržitě v obležení a vypil se „do dna“.

IMG_4915

Uzávěrku přihlášek do soutěže alegorických plavidel jsme pro velký zájem museli několikrát posunout. Nakonec se zúčastnilo 17 posádek a to nejen z Dobřejovic. Vítězem se stal Jirka Brabec a jeho „splašené sáně“.  Odměnu však získaly všechny zúčastněné posádky.  Velkou porci zábavy jsme si užili na plovoucích balvanech či paddle boardech, které si mohli všichni zdarma vyzkoušet.

IMG_4670

Věříme, že Vy co jste v sobotu u Skalníka byli, jste si to stejně jako my náležitě užili. Velký dík sponzorům a všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli!

Velkou galerii najdete v následujícím odkazu:
http://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz/Hawaii_Regatta_2015

Team Moderních Dobřejovic

21 Jul 2015
/

Dětský den v Dobřejovicích

Na Dětském dnu byla k vidění celá řada soutěží, výstav a atrakcí. Koukněte na galerii fotek, kde je vidět celý den, jak započal stavbou některých stanovišť a dále probíhal samotnou akcí. Za fotky patří velké díky Verče Sejkorové. Těšíme se na vás zase příště, team Moderní Dobřejovice.

 

Celou galerii fotek najdete na následujícím odkazu: http://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz/Detsky_den_v_Dobrejovicich_6.6.2015

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

12 Jun 2015
/

Místa pro podpis petice

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že obec Průhonice i Průhonický park podnikají kroky k definitivnímu uzavření silnice  III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku, připravili jsme

PETICI

 „Ne uzavření silnice III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku“

Celé její znění si můžete přečíst na našich stránkách. V následujících dnech se u Vás s peticí zastavíme. Nepodaří-li se nám Vás doma zastihnout, můžete petici podepsat na některém ze sběrných míst, jejichž seznam budeme na našich stránkách průběžně aktualizovat, a to až do pátku 29.5.2015.

Věříme, že nám společnými silami podaří odvrátit uzavření této komunikace.

Seznam míst, kde můžete petici podepsat:

Mateřská škola Korálek, Dobřejovice

NAKO, Kocanda

Kadeřnictví paní Čuříkové, Osnice

OÚ Čestlice

ZŠ a MŠ Čestlice

 

 

20 May 2015
/

Uzavření silnice – petice

Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11

150 21 PRAHA

V Dobřejovicích, dne 20. 5. 2015

„Ne uzavření silnice III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Organizovaná zapsaným spolkem Moderní Dobřejovice z.s., sídlem Na Návsi 26, 251 01 Říčany, IČ.:03988881

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna: Jozová Jolana, předsedkyně spolku Moderní Dobřejovice, U zámku 218, Dobřejovice 251 70.

Vážený pane hejtmane, v nejbližších dnech má Váš úřad jednat o požadavku Botanického ústavu AV a obce Průhonice o uzavření a vyřazení silnice č. III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění této komunikace do pozemku Průhonického parku.

My, níže podepsaní, protestujeme proti jejímu uzavření a nesouhlasíme se záměrem Botanického ústavu AV a obce Průhonice. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu dopravnímu zatížení obce Dobřejovice a jejího blízkého okolí (exit 8 dálnice D1, Pražský okruh R1, a silnice II/101 Říčany-Jesenice) je silnice III/0032 při dopravním kolapsu těchto tahů (hlavně dálnice D1), který v tomto úseku bývá velmi častý, jediným nouzovým řešením pro bezpečné a rychlé spojení s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Krči a Prahou (nejen pro občany Dobřejovic, ale i přilehlých obcí). Zároveň s uvažovanou výstavbou komerční zóny mezi obcí Průhonice a exitem 8 dálnice D1, kde by mělo být vytvořeno cca 3000 parkovacích míst a s tím související nárůst dopravy v této lokalitě je naprosto zřejmé, že uzavřením této silnice dojde k zásadnímu zásahu do života občanů Dobřejovic a přilehlých obcí. Tato komunikace má také nezanedbatelný význam pro rekreační aktivity  – vede zde cyklostezka – tato silnice je hojně využívaná cyklisty z celé jižní části Prahy jako nejlepší spojnice do oblíbených přírodních rekreačních oblastí. Zároveň právě probíhá oprava mostu na této komunikaci na základě veřejné zakázky ev. č. 0032-2 Rozkoš ve výši 4,34 mil. Kč bez DPH, která je hrazena z veřejných prostředků a vyhověním požadavku Botanického ústavu AV a obce Průhonice na začlenění této části komunikace do pozemků Průhonického parku by došlo nejen k plýtvání veřejných zdrojů, ale také neoprávněného zhodnocování majetku žadatele. Silnice III/0032 je historickou komunikací, která vždy oddělovala dvě části Průhonického parku. Uzavření silnice považujeme jako nelogický krok jak ve vztahu k historii, kdy o výše uvedené důležitosti komunikace svědčí její vznik a její zachování do dnešní doby, tak ve vztahu k současnosti, kdy se vynakládají nemalé finance na vznik funkčních (tedy na sebe navazujících) komunikačních sítí a budování potřebných spojnic k již existujícím cestám. Uzavřením této silnice popíráme nejenom historii, současnost, ale i budoucnost…….

Vážený pane hejtmane, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby Váš úřad nevyhověl kladně žádosti Botanického ústavu AV a obce Průhonice o uzavření a vyřazení silnice č. III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění komunikace do pozemku Průhonického parku, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Petiční výbor ve složení: Jozová Jolana, předsedkyně spolku Moderní Dobřejovice, U zámku 218, Dobřejovice 251 70

Ladislav Bezouška, místopředseda spolku Moderní Dobřejovice, Skalická 122, Dobřejovice 251 70

Tomáš Kubíček, člen spolku Moderní Dobřejovice, Skalická 52, Dobřejovice, 251 70

Petiční výbor zastupuje: Jozová Jolana, předsedkyně spolku Moderní Dobřejovice, U zámku 218, Dobřejovice 251 70

 

20 May 2015
/

Pálení čarodějnic

Čarodějnice

14 Apr 2015
/

Ohlédnutí za Karnevalem

IMG_3632V sobotu 21. února se v modletickém zámeckém sále konal za finanční podpory obcí Dobřejovice, Herinku a Modletic karneval pro děti. Organizaci a program celého odpoledne zajistili dobrovolníci z Moderních Dobřejovic a jejich přátelé.

Masek, a to nejen dětských, se tu sešel plný sál.  Odpoledne s nabitým programem moderoval Martin Sklenář, zastupitel z Dobřejovic. Malí účastníci si zatancovali s Minnie a Kung-Fu Pandou a pomohli Popelce přebrat čočku s hrachem, aby stihla večerní bál.  Za dozoru Elsy z Ledového království zkoulovali  Olafa a  Svena a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli Bystrozrakého, když se zavázanýma očima stříhali bonbóny. Kdo si potřeboval vylepšit svůj kostým, zavítal do dílničky nebo k Petře Hřebačkové, která malovala na obličej.

Velký úspěch u malých i velkých sklidila Iveta Stehlíková alias Elsa, která naživo zazpívala píseň “Najednou” z Ledového království. Její vystoupení se natolik líbilo, že ho musela v závěru odpoledne ještě jednou zopakovat.

Na žádném karnevalu nesmí chybět promenáda masek a nejinak tomu bylo i letos v Modleticích.  V jejím závěru pak všechny masky měly možnost se zvěčnit s Minnie a Kug-Fu Pandou objektivem profesionálního fotografa  Jiřího Linharta.

Kladné ohlasy a úsměvy na dětských tváří byly pro nás organizátory milou odměnou. Chtěla bych na tomto místě jmenovitě poděkovat Dáše a Standovi Bezouškovým, Ivetě Stehlíkové a Láďovi Bezouškovi, manželům Jozovým, rodině Hájkovým, Martinu Čmolíkovi, Petře Hřebačkové, Jiřímu Linhartovi, Veronice Sejkorové, Jirkovi Brabcovi, zámecké paní Marii Pevné, Martinu Sklenářovi a dalším za jejich nezištnou pomoc při přípravě dětského karnevalu.

Kateřina Sklenářová

Moderní Dobřejovice

Fotografie najdete na adrese : http://svelunka.rajce.idnes.cz/Karneval_Modletice_-_deti_21.2.2015

02 Mar 2015
/

Karneval a Taneční večer

karneval 2015 FINALtanecni_vecerObce Dobřejovice, Herink a Modletice se domluvily a letos započaly novou tradici – pořádat  Karneval pro děti a Taneční večer pro dospělé – obě akce zabezpečují Dobřejovice za podpory obou obcí a uskuteční se 21.2.2015 v Zámku Modletice.

Dopřejte svým dětem  krásné zážitky, možnost vyhrát ve vyhlášených soutěžích i pobyt mezi kamarády a dalšími  vrstevníky.

Sami se pak přijďte večer pobavit a užít si i večer plný zábavy, legrace a překvapení.

Všichni se na Vás moc těšíme

pořadatelé obou akcí

07 Feb 2015
/

Ohlédnutí za Turnajem v šipkách

Sipky 1 Jeden dobrý nápad a Dobřejovice mají novou tradici.

O čem hovořím? No přeci o prvním ročníku Turnaje v šipkách, který se konal v pátek 23. 1. 2015 v zasedací místnosti OÚ.

I přesto, že se jednalo o I. ročník, sešla se poměrně zajímavá skupina 13 aktivních hráčů, mezi kterými byly i dvě zástupkyně něžného pohlaví.

Příjemné setkání podpořila i část nehrajícího publika, která se zapojila do podpory hráčů. Každý donesl malé občerstvení a hlavně dobrou náladu. Účastnili se i “přespolní” hráči, kteří rozhodně přinesli do hry kvalitu.

 

Oslavný ceremoniál jsme museli vzhledem k nově vymalované zasedací místnosti pojmout komorněji :-), ale všichni jsme si s letošním vítězem, panem Josefem Zmeškalem připili a poblahopřáli mu k jeho úspěchu.

Byl to příjemně strávený páteční podvečer, a všichni se těšíme na další ročník. Doufáme, že příště již dorazíte také.

 

29 Jan 2015
/
Moderní Dobřejovice by Jakub Fišer 2014